Ιστορικό

Κυριότερα έργα

Summary of major undertaken projects

2012
Μάρτιος

ΓΕΝΝΗΜΑ

ΓΕΝΝΗΜΑ
Ανάληψη έργου διαπραγμάτευσης προμηθειών σε κλίμακα έτους, τόσο σε υλικό όσο και σε υπηρεσίες, για το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «ΓΕΝΝΗΜΑ»
Φεβρουάριος

REPLAYCE

REPLAYCE
Ανάληψη έργου σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου για ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό της εταιρείας Replayce, Alternative Educational System (υποψήφιο το 2010 για την καινοτομία του στα βραβεία “Στέλιος Χατζηιωάννου”), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της άλλοτε πρωταθλήτριας στο επί κοντώ Έρρικας Πρεζεράκου
Ιανουάριος

MOVINNO LTD

MOVINNO LTD
Συνεργασία με την εταιρεία “Movinno Ltd.” και αντικείμενο τη συμμετοχή στο έργο ανάπτυξης και προβολής ειδικού λογισμικού εγκατεστημένου σε smartphone, για χρήση από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα ή ακόμα και με μηδενική όραση (blind and visually impaired people)

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.