Ατομική συμβουλευτική

Ατομική συμβουλευτική

Στην ατομική συμβουλευτική ερχόμαστε ως έμπειροι σύμβουλοι και σε κάποιες περιπτώσεις αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα να:

συν-αξιολογήσουμε την κατάσταση και το πώς είναι διαμορφωμένη

βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα

σχεδιάσουμε από κοινού ένα πλάνο δράσης με ορισμένο χρόνο

ξεκινήσουμε την εφαρμογή του

παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται και να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις εάν και όπου χρειάζεται

κάνουμε απολογισμό πεπραγμένων

Scroll Up