Διαπραγματεύσεις προμηθειών

Διαπραγματεύσεις προμηθειών

Τι εννοούμε

Ανάλυση όλων των εξόδων μιας επιχείρησης, επαναδιαπραγμάτευση με το σύνολο των προμηθευτών υλικών & εξοπλισμού όπως και παροχής υπηρεσιών (συμβόλαια συντήρησης, ενέργεια, σταθερή, κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ, μισθωμένα κυκλώματα, συμβάσεις υποστήριξης). Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων που διασφαλίζουν ποιότητα και αξιοπιστία.

Ποιος είναι ο στόχος

Ο στόχος μας είναι κοινός και το κυριότερο μετρήσιμος : η μείωση των συνολικών εξόδων σε ποσοστό που καθορίζεται από κοινού, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργίας της επιχείρησης και χωρίς να διακυβεύεται στο ελάχιστο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Πώς αμειβόμαστε

Η αμοιβή μας προέρχεται αποκλειστικά από την μείωση των δαπανών που θα εξοικονομήσουμε για λογαριασμό σας.

Scroll Up