Σύνταξη, αξιολόγηση και επικαιροποίησηεπιχειρηματικών πλάνων

Σύνταξη, αξιολόγηση και επικαιροποίηση
επιχειρηματικών πλάνων

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται μία πυξίδα, ένα βασικό πλάνο που να ακολουθεί τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της όσο και για την ανάπτυξη της. Στη VK & ASSOCIATES παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης, επικαιροποίησης και σύνταξης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα πλάνα μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: χαρτογράφηση αγοράς και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT, σχέδιο marketing, ανάλυση και προβλέψεις κόστους και πωλήσεων, μελέτη βιωσιμότητας και βασικών οικονομικών δεικτών.

Στην 8ετή λειτουργία της εταιρείας μετράμε 75 και πλέον επιχειρηματικά πλάνα και σχέδια marketing τόσο υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και start ups , από τομείς της αγοράς όπως: ασφάλειες, ενέργεια, λιανεμπόριο, e-shops, εκδόσεις, χονδρική πώληση, αθλητικές δραστηριότητες, πληροφορική, ψυχαγωγία, τηλεπικοινωνίες , franchise κ.ά.

Scroll Up