ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος

Αναλαμβάνουμε την πλήρη κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για την ένταξη σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Νόμου και ΕΣΠΑ σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Η εργασία -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- περιλαμβάνει:
  • Έρευνα καταλληλόλητας προγραμμάτων, δηλαδή κατά πόσο είναι συμβατά με την επιχείρηση που έχετε ή σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε
  • Καθοδήγηση συλλογής δικαιολογητικών, δηλαδή ποια είναι απαραίτητα, ποια βαθμολογούνται και πώς και τέλος εάν είναι πλήρη και σωστά
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με γνώμονα την επίτευξη μέγιστης βαθμολογίας, βάσει των σχετικών κριτηρίων
  • Υποβολή του φακέλου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και μετέπειτα παρακολούθηση με άμεση ενημέρωση της εργοδότριας επιχείρησης
  • Υποβολή και επίβλεψη των αιτημάτων εκταμίευσης
  • Καθοδήγηση στη σωστή υλοποίηση του προγράμματος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να αυξήσει την αποδοτικότητα της

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

Προτείνουμε επιχειρηματικά πλάνα και σχέδια marketing υφιστάμενων επιχειρήσεων και start ups

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εισηγητές μας είναι στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων

EXECUTIVE COACHING (LIFE & BUSINESS)

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες Executive Coaching προς το σύγχρονο στέλεχος μιας επιχείρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.