Η πρώτη απόφαση για επιβολή προστίμου με βάση τις διατάξεις του GDPR

Η πρώτη απόφαση για επιβολή προστίμου με βάση τις διατάξεις του GDPR

Πρεμιέρα για τα πρόστιμα που αφορούν μη εφαρμογή των διατάξεων του GDPR. Καθώς υφίσταται πλέον το πρώτο δεδικασμένο, χρήσιμη είναι η επανεξέταση πρακτικών για την προσέγγιση ιδιωτών δυνητικών πελατών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ρητά δηλώσει την άρνηση τους στο Μητρώο...