Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Διοίκησης

Παρέχουμε υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να αυξήσει την αποδοτικότητα της.

Σύνταξη, αξιολόγηση και επικαιροποίηση επιχειρηματικών πλάνων

Προτείνουμε επιχειρηματικά πλάνα και σχέδια marketing υφιστάμενων επιχειρήσεων και start ups.

Εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών επιχειρήσεων

Οι εισηγητές μας είναι στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων.

Executive coaching (Life & Business)

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες Executive Coaching προς το σύγχρονο στέλεχος μιας επιχείρησης.

Διαπραγματεύσεις προμηθειών

Στόχος μας η μείωση των εξόδων, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι συνεργάτες μας δεν είναι απλά στελέχη με εμπειρία και υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αλλά κυρίως άνθρωποι που κατανοούν, ταυτίζονται, αγωνιούν και προσπαθούν τα μέγιστα για να βοηθήσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.