Υπηρεσίες

NEW

Σύσταση & Λειτουργία Επιχειρήσεων, Με το κλειδί στο χέρι!

Στήνουμε την επιχείρηση για λογαριασμό σας και σας την παραδίνουμε έτοιμη για να την τρέξετε.

Συμβουλευτική Διοίκησης

Παρέχουμε υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να αυξήσει την αποδοτικότητα της.

Σύνταξη, αξιολόγηση και επικαιροποίηση επιχειρηματικών πλάνων

Προτείνουμε επιχειρηματικά πλάνα και σχέδια marketing υφιστάμενων επιχειρήσεων και start ups.

Εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών επιχειρήσεων

Οι εισηγητές μας είναι στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων.

Executive coaching (Life & Business)

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες Executive Coaching προς το σύγχρονο στέλεχος μιας επιχείρησης.

Διαπραγματεύσεις προμηθειών

Στόχος μας η μείωση των εξόδων, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργίας της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.