Σύσταση & Λειτουργία Επιχειρήσεων, Με το κλειδί στο χέρι!

Στήνουμε την επιχείρηση για λογαριασμό σας και σας την παραδίνουμε έτοιμη για να την τρέξετε.

Η ίδρυση μιας επιχείρησης απαιτεί χρόνο και χρήμα. Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η επιλογή έδρας, οι υποδομές, η διαμόρφωση χώρου και ο εξοπλισμός, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που σίγουρα θα σας απασχολήσουν. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να βγείτε εκτός χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προϋπολογισμού, καθώς τα περισσότερα είναι πράγματα με τα οποία θα κληθείτε να ασχοληθείτε για πρώτη φορά. Απαλλάσσοντας σας από το πρόβλημα, προσφέρουμε πλήρη
πακέτα υπηρεσιών, καλύπτοντας από τις βασικές, ως και τις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

Συγκεκριμένα, τα πακέτα αυτά είναι:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχείρηση σας να αυξήσει την αποδοτικότητα της

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ

Προτείνουμε επιχειρηματικά πλάνα και σχέδια marketing υφιστάμενων επιχειρήσεων και start ups

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εισηγητές μας είναι στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων

EXECUTIVE COACHING (LIFE & BUSINESS)

Προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες Executive Coaching προς το σύγχρονο στέλεχος μιας επιχείρησης

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.