Ιστορικό

Κυριότερα έργα

Summary of major undertaken projects

2013
Μάρτιος

ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Σε συνέχεια της συνεργασίας με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, συμμετοχή σε Round Table στο Ναύπλιο, Ρουμάνων Επιχειρηματιών ως Εμπειρογνώμονας σε θέματα Επιχειρηματικότητας, με αντικείμενο την παρουσίαση της φιλοσοφίας Learning Networks και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα πλαίσια χρηματοδότητησης του έργου “Alternative Pentru Somaj” από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ρουμανίας.

2012
Νοέμβριος

DEUTSCHE TELEKOM AG

DEUTSCHE TELEKOM AG

Ανάληψη έργου από την Deutsche Telekom AG για ανάπτυξη αγοράς στην Ελλάδα, αναφορικά με υπηρεσίες επικοινωνίας Μ2Μ (machine-to-machine) Το έργο φέρει τίτλο «M2M Lead and Project Generation” και έχει 6μηνη διάρκεια.

Μάρτιος

ΓΕΝΝΗΜΑ

ΓΕΝΝΗΜΑ

Ανάληψη έργου διαπραγμάτευσης προμηθειών σε κλίμακα έτους, τόσο σε υλικό όσο και σε υπηρεσίες, για το Κέντρο Γυναικολογίας και Αναπαραγωγής «ΓΕΝΝΗΜΑ»

Φεβρουάριος

REPLAYCE

REPLAYCE

Ανάληψη έργου σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου για ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό της εταιρείας Replayce, Alternative Educational System (υποψήφιο το 2010 για την καινοτομία του στα βραβεία “Στέλιος Χατζηιωάννου”), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της άλλοτε πρωταθλήτριας στο επί κοντώ Έρρικας Πρεζεράκου

Ιανουάριος

MOVINNO LTD

MOVINNO LTD

Συνεργασία με την εταιρεία “Movinno Ltd.” και αντικείμενο τη συμμετοχή στο έργο ανάπτυξης και προβολής ειδικού λογισμικού εγκατεστημένου σε smartphone, για χρήση από ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα ή ακόμα και με μηδενική όραση (blind and visually impaired people)

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να προγραμματίσουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.